Anyakönyvezéssel kapcsolatos tájékoztató

 

 

 

SZÜLETÉS KÜLFÖLDÖN

 

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/szuletes-kulfoldon

 

 

 

HÁZASSÁG/VÁLÁS KÜLFÖLDÖN

 

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/hazassag-valas

 

 

 

További hasznos tudnivalók a Kuala Lumpur-i konzulnál kezdeményezett magyar anyakönyvezési eljárás és ahhoz kapcsolódó ügyek vonatkozásában

 

Malajzia nem részese az Apostille-egyezménynek, így diplomáciai felülhitelesítés szükséges az anyakönyvi okiratokra ahhoz, hogy a másik országban elfogadják azokat. A Malajziában kiállított eredeti okiratra vagy annak hiteles kiadmányára (kiállító hatóság által készített hiteles másolatára) a malajziai külügyminisztérium (Wisma Putra, Putrajaya) külön hitelesítő pecsétet tesz, amely pecsétet a magyar konzul hitelesít saját pecsétjével (diplomáciai felülhitelesítéssel látja el). (Az okirat másolatát hitelesítő külügyminisztériumi pecsét nem hitelesíti az okiratot, így arra diplomáciai felülhitelesítő pecsét nem tehető.)

A születés, házasságkötés és halál hazai anyakönyvezésével, illetve az anyakönyvi kivonatok kiállításával kapcsolatos eljárási cselekmények díjmentesek.

Bár a malajziai anyakönyvi okiratok alapvetően kétnyelvűek (maláj/angol), mivel kiállításuk után csak maláj szövegelemeket is tartalmaz, hiteles magyar fordításukra szükség van. A hitelesítést a konzul elvégzi. (Az okirat minden tartalmi elemét angol (vagy francia vagy német) nyelven is tartalmazó okiratokat nem kell lefordítani magyarra, azok fordítás nélkül is felhasználhatóak az anyakönyvi eljárásban.)

A születés hazai anyakönyvezésére irányuló kérelemmel együtt leadható a gyermek útlevél iránti kérelme. Ha a gyermek 6 évnél idősebb, útlevele csak azt követően készül el, hogy magyar állampolgársága megállapítást nyer egy hivatalból indított külön eljárás keretében. Ez több hónappal megnöveli azt az időt, amely alatt elkészül az útlevele.

A születés hazai anyakönyvezésére irányuló kérelemmel együtt nyilatkozni kell arról, hogy a gyermeket külföldön vagy Magyarországon élő (lakcímmel rendelkező) magyar állampolgárként vegyék-e nyilvántartásba.

Amennyiben a gyermek nem rendelkezik malajziai vagy azzal egyenértékű más útlevéllel és ezért a magyarral kíván kiutazni Malajziából, a magyar útlevelébe a malajziai Bevándorlási Hivatalban (Immigration Department) tartózkodási vízumot kell belehelyeztetni azért, hogy az országból történő kiutazás akadálymentes legyen.

Malajziában állampolgárságtól és nemtől függetlenül nem muszlim ember csak akkor köthet házasságot egy muszlim emberrel, ha áttér az iszlám hitre (konvertál). (Malajziában a lakosság kb. 60%-a muszlim vallású.)

Amennyiben egy nem muszlim (jellemzően kínai vagy indiai etnikumú) malajziai állampolgárral köt egy nem muszlim ember házasságot a saját vallása, rítusa szerint, akkor azt a házasságot egy külön eljárás keretében és előzetes engedélyeztetés után regisztráltatni kell az illetékes állami anyakönyvvezetői hivatalnál (JPN vagy NRD: National Registration Department). Ha nincs ilyen előző szertartásos házasságkötés, akkor ezzel a regisztrációval történik meg a házasságkötés (polgári házasságkötés). Mindennek stációiról (Commission of Oath, solemnization and registration by an Appointed Assistant Registrar of Marriages on the premises of the marriage etc.) és feltételeiről, illetve általában a házassággal kapcsolatos eljárásokról részletesen a Belügyminisztérium (Ministry of Home Affairs) honlapján tájékozódhat.

http://www.jpn.gov.my/en/maklumat-perkahwinan/perkahwinan/

 

A malajziai házasságkötéshez minden esetben szükséges a külföldi fél saját országa által kiállított igazolása arról, hogy személyes joga szerint nem házas.